Educatief

Kan deskundig onderzoeken
geleerd worden?

Ik heb in 1984 mijn eerstegraads lesbevoegdheid behaald, maar ben door omstandigheden nooit leraar geworden, zoals ik dat ooit beoogde. Misschien geef ik daarom graag trainingen.
Ik geef trainingen in integriteitbeheersing, de rol van tone at the top, het doen van deskundig onderzoek en het verrichten van fraudeonderzoek. Vaak zijn de trainingen combinaties van onderwerpen. Soms gaat het om heel specifiek ingerichte trainingen, zoals het verrichten van onrechtmatigheidsonderzoek door curatoren, de rol van de bestuurssecretaris bij integriteitsbeheersing of het deskundigenonderzoek ten behoeve van rechtsgedingen.

Gevarieerde educatie
op maat

Bij trainingen variëren de bijdragen van een halfuur durende keynote speech tot masterclasses van enkele dagen tot lestrajecten van vele mensdagen, vaak in samenwerking met andere specialisten. Het is maar net wat het antwoord is op de ‘waartoe’-vraag die is gesteld.
Ik ben gepassioneerd om een ieder die wil leren, te helpen begrijpen dat de wereld van integriteit-risico-management, waarin onderzoek een belangrijke plaats heeft, een andere is dan velen denken. Misverstanden leiden tot suboptimale beheersing. Bijvoorbeeld, om eens over na te denken: integriteit-beheersing heeft weinig van doen met eerlijkheid.

"Peter Schimmel speelt al jaren een belangrijke rol binnen Fortress Academy. Dat doet hij zowel op het gebied van onderwijsontwikkeling als het zelf voor de groep staan. Zijn enthousiasme, inhoudelijke kennis en zijn prikkelende stellingnames zorgen voor veel positieve energie in de groepen die Peter onder zijn hoede heeft. Daarnaast inspireert Peter Fortress Academy om te blijven komen met nieuwe initiatieven."

“Peter is een bevlogen en deskundige docent bij Governance University, die altijd goede evaluaties haalt en zorgt voor veel interactie. Duidelijk een autoriteit op zijn vakgebied.”

dr. Stefan Peij
Directeur van de Governance University en redacteur van Goed Bestuur, Tijdschrift over Governance

“Als ik lesgeef, gebeurt er iets. Met passie, gedrevenheid en streven naar excellentie, neem ik deelnemers mee in een leerervaring, doorspekt van praktijkvoorbeelden, maar altijd gebaseerd op degelijke theoretische inzichten. En je mag mij altijd alles vragen.”

"Peter heeft de ambitie en concrete wens om fraude onderzoek in Nederland naar een hoger plan te brengen en is al jaren een actief pleitbezorger op dit gebied. Dat doet hij niet alleen op educatief vlak maar ook als spreker of columnist. Peter werkt grondig, degelijk en gestructureerd, is loyaal, beschikt over een grote inhoudelijke bagage, is sparring partner op directie-/RvB niveau en staat altijd klaar om mee te bouwen aan de verdere professionalisering van het fraude werkveld. "

Verantwoord en verhelderend feiten- en toedrachtonderzoek geeft rust en zekerheid en zet u op voorsprong

Van mijn naar schatting 80.000 werkzame uren, heb ik er nu 70.000 achter de rug, waarvan ik 60.000 uur feiten- en toedracht-onderzoekend in financieel administratieve en vergelijkbare omgevingen heb doorgebracht. Die ervaring en reputatie wil ik inzetten om de resterende 10.000 uren van mijn werkzame leven vooral te besteden aan het helpen van cliënten hun zaken te winnen door relevant, herhaalbaar, verifieerbaar en objectiveerbaar onderzoek.

Start op tijd!

Veel organisaties laten medewerkers zonder enige ervaring of expertise onderzoek verrichten, met veel schade en weinig resultaat tot gevolg. Een training voorkomt die schade en kan het begin zijn van een vruchtbaar vakmanschap. Daardoor betalen de kosten van training zich bijna altijd terug. Hoe eerder je ermee begint des te sneller verdien je de investering terug en hoe langer heb je daar plezier van.

Wat kan deskundig onderzoek educatief betekenen?

Consulteren is altijd vrijblijvend, kosteloos en start per telefoon