Neem contact op

Bel gerust!

+31 (0)6-4629 0442

Maandag – Vrijdag  9.00 – 17.00 uur

Kantoor

Vuurvlindermeent 29 |1218 GZ  Hilversum

The Netherlands

Stuur mij een bericht

Een vraag of een advies? Stuur mij dan een bericht, ik reageer doorgaans nog dezelfde dag.

Veelgestelde vragen

u

Is het werk van een deskundige duur?

Het is niet te geef, maar de tarieven zijn vergelijkbaar met die van een gemiddelde advocaat. Alleen de tijd die aan een specifieke opdracht wordt gewerkt, wordt in beginsel rekening gebracht. Van tevoren wordt altijd een beeld geschetst van de mogelijke kosten en hoe afspraken worden gemaakt, mocht de opdracht groter worden dan eerder werd verwacht.

u

Waarom duren veel onderzoeken zo lang?

Veel onderzoeken betreffen personen. Als dat het geval is, dan is meestal sprake van het toepassen van hoor- en wederhoor. Bedenk dat dan juridisch redelijke termijnen van toepassing zijn en die kunnen oplopen tot zes weken. Het is niet ongewoon dat er twee ronden van hoor- en wederhoor van toepassing zijn.

u

Werk je alleen?

In beginsel wel, maar als iemand iets beter kan dan ikzelf, dan zal ik diegene daartoe inhuren of daarnaar doorverwijzen Meestal is dat bij aanvang te voorzien en zal ik trachten die specialist er van meet af aan bij te betrekken of door te verwijzen, uiteraard altijd in overleg met mijn cliënt.

u

Is het werk vergunningplichtig?

Als sprake van persoonsgericht onderzoek, dan is in beginsel de Wet particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus (WPBR) van toepassing. In de WPBR is geregeld wat wettelijk gezien een verplichting is voor beveiligingsbedrijven en recherchebureaus, alvorens zij hun werkzaamheden mogen uitoefenen. De volledige wettekst kunt u vinden op de website van de Overheid. Accountants zijn van deze vergunningsplicht uitgezonderd.

u

Neem je iedere cliënt aan?

Nee, ik moet in ieder geval voldoen aan de vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voorts beoordeel ik of er een verwachting bestaat, waar ik van verwacht, dat ik die daadwerkelijk weet te vervullen; ik wil waarde kunnen toevoegen. Daarnaast moet de cliënt natuurlijk ook akkoord willen gaan met mijn opdrachtvoorwaarden. Een en ander wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging, die de cliënt moet tekenen.

u

Wat voor soort accountant ben je?

Ik ben een registeraccountant, die bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) ingeschreven staat. Bovendien heb ik economie gestudeerd en ben ik Certified Fraud Examiner, ingeschreven bij de ACFE.

Blijf op de hoogte!

Consulteren is altijd vrijblijvend, kosteloos en start per telefoon