Bedrijven

Wanneer is deskundig onderzoek gewenst?

Hoewel ik regelmatig voor overheden werk, is het merendeel van mijn werk gericht op bedrijven. Vaak doe ik dat voor of met advocaten, vooral als het om incidenten gaat, maar het advieswerk en de trainingen zijn altijd direct in opdracht van bedrijven.

Het advieswerk richt zich bijvoorbeeld op het verbeteren van de weerbaarheid van bedrijven tegen integriteit-inbreuken. Door het verbeteren van werkplezier zullen de medewerkers zich meer loyaal tonen aan het bedrijf, daardoor eerder misstanden herkennen en melden en zich er minder snel zelf aan schuldig maken. Dergelijke projecten starten bij de leiding van het bedrijf, inclusief de leden van de Raad van Commissarissen, met een gedetailleerde analyse van de wijze van aansturing in relatie tot elementen die van invloed zijn op (wenselijk) handelen van de medewerkers.

Wat dit voor
een bedrijf betekent

Naast het verbeteren van de algemene weerbaarheid wat betreft integriteitinbreuken, ervaren internationaal opererende bedrijven uitdagingen in het handelsverkeer, waar eerlijk zakendoen een uitdaging kan blijken. Internationale anti-omkopingsregelgeving, vereist van veel Nederlandse organisaties een andere manier van zakendoen en een mentaliteitsverandering. Door een goede analyse te maken van hoe het bedrijf nu opereert in relatie tot de wettelijke vereisten, kan een verbeterplan worden opgesteld. Maar die verandering zal moeizaam blijken, als de medewerkers niet zelf tot andere inzichten komen. Daarom gaan dergelijke opdrachten gepaard met trainingen aan de hand van praktijk-casuïstiek om die inzichten te stimuleren.

Al vanaf 1995 houd ik mij bezig met alle mogelijk facetten integriteit-verbetering, van het ontwikkelen van gedragscodes, het meetbaar maken van risicofactoren (ja, er bestaat een test) tot het opzetten van operational audits gericht op de beheersing van het integriteit-risico. Ik ben in dat kader zelfs opgetreden ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid, als specialist integriteit en overheid. Ik ben geen ethicus of gedragswetenschapper, maar een specialist ‘applied ethics’, zoals een hoogleraar bedrijfsethiek dat eens duidde.

“Het is jammer dat meeste mensen denken dat een beetje integer niet bestaat, dat jijzelf gaat over je eigen integriteit of dat gelegenheid de dief maakt. Integriteit blijkt voor velen een enigma, maar hoeft dat niet te zijn. Het mooie van goede integriteitbeheersing is dat het leidt tot afname van verzuim en verloop en veel betere aansturingsmogelijkheden van het bedrijf.”

Goede integriteitbeheersing levert werkplezier en weerbaarheid van uw organisatie op

Van mijn naar schatting 80.000 werkzame uren, heb ik er nu 70.000 achter de rug, waarvan ik 60.000 uur feiten- en toedracht-onderzoekend in financieel administratieve en vergelijkbare omgevingen heb doorgebracht. Die ervaring en reputatie wil ik inzetten om de resterende 10.000 uren van mijn werkzame leven vooral te besteden aan het helpen van cliënten hun zaken te winnen door relevant, herhaalbaar, verifieerbaar en objectiveerbaar onderzoek.

Consulteer tijdig!

Het is nooit te vroeg om je te oriënteren op integriteit-beheersing en er echt iets aan te doen, maar weet dat als er zich een incident voordoet, je altijd te laat bent​.

Wat doet deskundig onderzoek voor bedrijven?

Consulteren is altijd vrijblijvend, kosteloos en start per telefoon