Voor advocaten

Wanneer is deskundig onderzoek gewenst?

De advocaat is meester in het recht, de meester van het woord, de meester van het argument, maar is niet altijd de feiten meester. Als het om financieel economische kwesties gaat, kan daarom een (partij)deskundige, al dan niet binnen het dossier van de advocaat, voorzien in de ontbrekende kennis en expertise van de advocaat. Maar, wellicht veel effectiever, wijzen op en aantonen van het gebrek daaraan bij een wederpartij.

Een gebrek aan feiten kan procesvoering tot een tombola maken. Feiten maken het recht. Maar dan dient de degene die de feiten aanreikt wel een geloofwaardige, ervaren partij te zijn, en bij voorkeur een met goede naam. Met 11 jaar ervaring binnen een juridisch georiënteerde werkomgeving (Belastingdienst en Loyens & Volkmaars) en 25 jaar in de private forensische accountancy, regelmatig als partij- of gerechtelijk deskundige, beschikt Peter Schimmel over voldoende achtergrond.

Wat dit voor
een advocaat betekent

Met en voor advocaten zijn verschillende soorten arrangementen mogelijk, binnen de grenzen die voor accountants gelden:

  • Als onafhankelijk accountant, optredend binnen het belang van de uiteindelijke cliënt.
  • Als partijdeskundige die zelfstandig rapporteert, zowel in civiele als in strafzaken, direct ingehuurd door de cliënt of door de advocaat. In dat laatste geval kan verschoningsrecht van toepassing zijn en geldt voor de accountant niet altijd een Wwft meldingsplicht.
  • Als ‘loaned staff’, waarbij de advocaat dominus litis is en de uitkomsten van de werkzaamheden van de accountant niet als zodanig tot uiting worden gebracht, maar als uitingen van de advocaat.

In mijn loopbaan ben ik in veel zaken succesvol opgetreden als deskundige. Vaak speelde daarbij een toezichthouder een belangrijke rol, waarbij de reputatie en het aanzien van de onderzoeker een belangrijke factor is voor het behoud van vertrouwen. Vrijwel alle zaken zijn vertrouwelijk, maar mocht u referenties willen inwinnen, dan kan ik u de namen van een aantal advocaten noemen, die daar graag toe bereid zijn.

“Peter heeft die hele zaak heel goed gedaan. Op de zitting heeft hij het zelfs fantastisch gedaan. Hij kan zichzelf goed presenteren en dat is van grote waarde in een strafproces. Hij had zich ook heel goed voorbereid."

Citaat van een advocaat

"Peter beweegt zich in een marktsegment waarin niet zo veel concurrentie is. Ik zou hem zeker weer inschakelen in een vergelijkbaar geval en hem ook aanbevelen bij anderen.” Over de kosten zei hij nog: “Was het duur? Jazeker. Was het te duur? Nee.”

Citaat van een advocaat

Verantwoord en verhelderend feiten- en toedrachtonderzoek geeft rust en zekerheid en zet u op voorsprong

Van mijn naar schatting 80.000 werkzame uren, heb ik er nu 70.000 achter de rug, waarvan ik 60.000 uur feiten- en toedracht-onderzoekend in financieel administratieve en vergelijkbare omgevingen heb doorgebracht. Die ervaring en reputatie wil ik inzetten om de resterende 10.000 uren van mijn werkzame leven vooral te besteden aan het helpen van cliënten hun zaken te winnen door relevant, herhaalbaar, verifieerbaar en objectiveerbaar onderzoek.

Start op tijd!

Ik help advocaten hun zaken te winnen door deskundig verhelderend feitenonderzoek. Wacht daarbij niet tot de laatste feitelijke instantie, maar consulteer tijdig. Zet jij je wederpartij in een vroeg stadium op achterstand, dan heb je daar de rest van de procedure voordeel van.

Wat betekent deskundig onderzoek voor advocaten?

Consulteren is altijd vrijblijvend, kosteloos en start per telefoon