Voor accountants

Wanneer is deskundig onderzoek gewenst?

Accountants die jaarrekeningcontroles verrichten, worden soms geconfronteerd met aanwijzingen van fraude. Op dat moment weten ze wat hen te doen staat, want de regelgeving is duidelijk (NV COS 240). Komt het tot een onderzoek dat het bestuur van de gecontroleerde huishouding dient uit te voeren, dan is het ook voor de accountant van belang dat dit door een onderzoeker wordt verricht, die ervaren is met dergelijke situaties.

In mijn loopbaan heb ik veel onderzoeken naar integriteitskwesties verricht, zoals fraude of corruptie, die voortvloeiden uit de eis van een accountant dat onderzoek te laten verrichten. In die situaties is het belangrijk het vaak enigszins aangetaste vertrouwen tussen accountant en de gecontroleerde niet verder te vertroebelen, zodat partijen constructief tot afwikkeling van de kwestie kunnen komen, inclusief de uitvoering van een goed herstelplan.

Wat dit voor
een accountant betekent

Voor accountants en hun klanten geef ik regelmatig trainingssessies, om hen duidelijk te maken hoe het frauderisico nou eigenlijk echt in elkaar zit. Het doel daarvan is dat zij, ieder vanuit hun eigen perspectief, optimaal kunnen bijdragen aan fraudebeheersing. Het komt ook voor dat ik vervolgens behulpzaam ben die beheersing verder te implementeren of te monitoren.

“In gevallen van fraude of corruptie wordt de relatie accountant/klant op de proef gesteld. Ik draag bij aan het werkbaar houden van die relatie, mede door deskundig onderzoek, zodat partijen de best mogelijke uitkomst verkrijgen.”

Verantwoord en verhelderend feiten- en toedrachtonderzoek geeft rust en zekerheid en zet u op voorsprong

Van mijn naar schatting 80.000 werkzame uren, heb ik er nu 70.000 achter de rug, waarvan ik 60.000 uur feiten- en toedracht-onderzoekend in financieel administratieve en vergelijkbare omgevingen heb doorgebracht. Die ervaring en reputatie wil ik inzetten om de resterende 10.000 uren van mijn werkzame leven vooral te besteden aan het helpen van cliënten hun zaken te winnen door relevant, herhaalbaar, verifieerbaar en objectiveerbaar onderzoek.

Start op tijd!

Het mag duidelijk zijn dat bij deskundig onderzoek tijd een belangrijke factor is. Om mogelijke animositeit tussen accountant en bestuurders te voorkomen, is het verstandig al in een vroeg stadium een onafhankelijke onderzoeker bij een integriteitincident te betrekken. Neem daarom al in een zo vroeg mogelijk stadium contact met mij op.

Wat betekent deskundig onderzoek voor accountants?

Consulteren is altijd vrijblijvend, kosteloos en start per telefoon