Vitamine A#23

Peter Schimmel over het ‘onvolwassen beroep’ van forensisch accountant

De Werkgroep Fraude van de NBA publiceerde recent twee brochures met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude. Dit grote thema is van alle tijden, en even zo de dialoog dan wel discussie daarover. Het is tevens een van de zes hoofdthema’s van de Stuurgroep Publiek Belang en de Veranderagenda audit, opgericht om een impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole.

Welke rol speelt de forensisch accountant in deze context, als het de taak van de forensisch accountant is om een verbinding te leggen tussen de juridische en financieel-economische wereld in het onderzoek naar fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.

 

Luister de podcast op Spotify
drs. Peter Schimmel RA CFE

drs. Peter Schimmel RA CFE

Forensisch Accountant te Hilversum

Wat ik ooit voor ogen had, was leraar economie worden. Ik wilde een gepassioneerde docent zijn die zijn inzichten en liefde voor economische processen deelde. Ik heb mijn eerstegraads lesbevoegdheid behaald. Maar het liep anders…   lees verder